Přihlásit se | Registrace    
  Podmínky

Webtržiště - CZ presentace všeho co umíte

ZPĚT

     

     Při zrátě hesla si vyžádejte nové
  ZPĚT Shlédnuto : 3699 krát  
KRAJSKÁ KONFERENCE

Obrázek nebyl dodán

KRAJSKÁ KONFERENCE PRO PODNIKATELE NA TÉMA REGIONÁLNÍ PRODUKCE
*** POZVÁNKA ***

Platí pro řemeslníky kraje Vysočina

Konference pro podnikatele, regionální producenty, řemeslníky, zemědělce, malovýrobce a další zástupce malého a středního podnikání – 15.10.2012 v Náměšti nad Oslavou

Chceme je seznámit s možnostmi certifikace jejich výrobků (především značky regionální produkt a regionální potravina), ukázat jim jak probíhá certifikace v Dolním Rakousku (představí přímo držitelé certifikované produkce z Rakouska) a diskutovat se zástupci komor obou zemí, zástupcem Velvyslanectví ČR ve Vídni, zástupcem Dolnorakouské zemské vlády a dalšími hosty na téma jak nabízet tyto výrobky ať již u nás nebo za hranicemi, jaké jsou možnosti podpory a naopak bariéry, které regionální producenty musí překonávat.Akce se koná v sídle organizace, která uděluje certifikát produktům z Vysočiny v Náměšti nad Oslavou. Účast je zdarma, včetně občerstvení. Budete mít také možnost se s ukázkami regionálních výrobků seznámit.

Pokud najdete ve svém okolí vhodné příjemce této zprávy, budeme rádi, pokud jim pozvání přepošlete. Stejně tak můžete pozvání využít i Vy.
v rámci Projektu MA-G 21 „Spolupráce mezi místní Agendou 21 v Kraji Vysočina a programem „Gemeinde 21“ v Dolním Rakousku“
15. října 2012, od 10.00 do 15.00 hod.
Záštitu nad konferencí převzali: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantových programů, Ing. Bc. Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, a Ing. Josef Matějek, radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství
Místo konání: ZERA, o.s., Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou, Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání

PROGRAM

9:30 – 10:00 Registrace účastníků, občerstvení
10:00 - 10:15 Zahájení
Úvodní slovo - Ing. Bc. M. Hyský, Ing. J. Matějek, radní Kraje Vysočina
Projekt MA-G 21 – Ing. P. Holý, KrÚ Vysočina
10:15 – 11:00 Certifikace regionálních produktů
Regionální potravina Kraje Vysočina 2012 – Ing. Karel Coufal OAK Třebíč
Certifikace produktů v Dolním Rakousku - Luise und Johann Strobl
Certifikace regionálních produktů v ČR a Kraji Vysočina – Ing. Marie Černá, ZERA
11:00 - 11:20 Coffee break
11:20 – 12:20 Panelová diskuse – zkušenosti s podnikáním a prodej výrobků regionální produkce na obou stranách hranice
Ing. Ivan Brož - Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR ve Vídni
Mag. Karl Trischler – Zemská vláda Dolního Rakouska Mag. Franz Rauchenberger – vedoucí obchodní skupiny 1 Hospodářské komory Dolního Rakouska
Klára Houserová – Krajská hospodářská komora kraje Vysočina (projekt Společně na trhu práce Vysočina – Dolní Rakousko)
František Němec - Farma rodiny Němcovy s.r.o.
František Hlava – Čokoládovna Kamila
12:20 - 13:30 Raut, volná diskuse
13:30 - 14:20
Nástroje podpory podnikání Kraje Vysočina
Regionální inovační strategie – Doc. RNDr. I. Fryšová Ph.D

Aktuální možnosti podpory podnikání z prostředků EU– Ing. Eva Dvořáková, Ředitelka regionální kanceláře CzechInvest pro Kraj Vysočina

Příprava na odbyt regionálních produktů na Vysočině - Ing. Marie Černá
14:20 - 14:40 Coffee break
14:40 - 15:10 Marketingové aktivity producentů z Vysočiny
producentů z Dolního Rakouska
Ukončení

Akce bude simultánně tlumočena

V případě zájmu stačí napsat email na
vencovska.m@kr-vysocina.cz
nebo telefonovat : 564 602 556 , 608 640 399

pan Lovíček, paní Vencovská

TOPlist
Správce webu
Ing. Richard Blížkovský
Pístov 11, Jihlava, CZ
  více>>>